2.c in muhasti April

“April je v 2. c hitro minil. Tudi mi smo počeli mnogo različnega, kot je različno vreme v tem muhastem mesecu.
Zapisala: Katja R.”
Dostopnost