23.4. VSE SLOVENSKA AKCIJA: DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE

V sklopu Ekošole se jutri, tudi na naši šoli, pridružujemo vse slovenski akciji: Dan brez zavržene hrane. S tovrstno akcijo želimo otroke še dodatno spodbuditi k odgovornemu ravnanju s hrano. V šoli smo z učenci domskega skupine posebnega programa izdelali plakat, sedaj pa ga delimo tudi z vami. Morda pa tudi vas spodbudimo k sodelovanju 😊.

Več o projektu si lahko preberete na sledeči spletni strani:

www.danbrezzavrzenehrane.si

#danbrezzavrzenehrane #ekosola #lidlslovenija #HranaNiZaTjavedan

Dostopnost