47. Igre dobre volje

V sredo, 29. 5. se je 8 otrok iz DOM Glazija udeležilo Iger dobre volje. Letos je bila gostiteljica IV. Osnovna šola v Murski Soboti. Poleg gostujoče šole so bili tam še Center Janeza Levca, OŠ Minke Namestnik Slovenska Bistrica, OŠ Dr. Ljudevita Pivka Ptuj, CUDV Črna na Koroškem in CUDV Dobrna. Otroci so nastopili s pevsko točko ob spremljavi na cajonu. Gostitelji so pripravili raznotere športne postaje. Na koncu pa so bili deležni še nastopa prekmurskega rap pevca Leopolda I.

Kot zanimivost: Prve igre dobre volje so izvedli že leta 1977. Dogodek je unikaten in je namenjen otrokom, ki so vključeni v domsko oskrbo in vzgojne skupine.

Dostopnost