Arheološke izkopanine v 1. razredu

V OPBju v 1. razredu smo se spremenii v arheologe. Našli smo kar nekaj zanimivih in unikatnih fosilov.

Dostopnost