Delo šolske skupnosti v mesecu oktobru

ŠOLSKA SKUPNOST

Tudi v mesecu oktobru smo se srečali s predstavniki razredov. Tema našega srečanja je bila osrednja tema meseca oktobra – teden otroka. Nekaj besed smo namenili tudi dnevu učiteljev, ki je bil 5. 10. 2020 ter se pogovoril o tem, kakšna presenečenja so učenci pripravili svojim učiteljem. Pri tem so bili učenci zelo domiselni. Učiteljem so pripravili lepe misli s podpisi učencev, zahvale, bonbon, rože ipd.

V nadaljevanju smo se posvetili tednu otroka, ki je potekal od 5. do 11. oktobra. Učenci so povedali, če imajo ta teden kakšne privilegije (brez domačih nalog ipd.), nato pa smo se posvetili temi letošnjega tedna otroka: ODGOVOR JE POGOVOR. Kot uvod smo prebrali pesem, ki jo je napisal slovenski pesnik Andrej Rozman Roza (prisluhnete ji lahko tudi na spodnji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=2UOWmFeirhg.

Sedaj pa vprašanje, zakaj je odgovor pogovor? S kom se mi pogovarjamo in o čem? Ali se z mamico pogovarjamo o enakih problemih kot s prijateljico, prijateljem? Seveda ne! Mamici ne zaupamo enakih skrivnosti kot prijateljici.

Na družabnih omrežjih sem našla nekaj iztočnic, ki so nas vodile skozi pogovor.

Na koncu smo te iztočnice pritrdili še na šolsko oglasno desko.

Mentorica: Živa Zalokar

 

VIRI:

Dostopnost