Interesna dejavnost Montessori urice 1.-3. r

Razvijamo matematične koncepte ob pomoči materialov, beremo, raziskujemo zemljevide in spoznavamo celine, urimo naša čutila,…

Dostopnost