Učenci s pešbusom v šolo

Kot že več let poprej, se je tudi letos v Mestni občini Celje odvijal Evropski teden mobilnosti, tokrat pod sloganom  »Živi zdravo. Potuj trajnostno.«. Teden mobilnosti je potekal med 16. in 22. septembrom. V tem času smo tudi na naši šoli spodbujali k hoji, kolesarjenju in uporabi mestnega avtobusa. V okviru šole smo se udeležili delavnic na Parkirnem dnevu, ki so bile izvedene 22. 9. v mestnem središču. Prav tako pa smo na ta dan izvedli dejavnost PEŠBUS, ki je ena izmed pogostih dejavnosti šol v tednu mobilnosti. Sigurno vas zanima, kaj PEŠBUS sploh je. Pešbus je organizirana pot s spremstvom v šolo. Skupine otrok spremljajo odrasli – najpogosteje so to starši sami, ki se izmenjujejo v dogovorjenem ritmu, v nekaterih primerih pa tudi drugi člani širše družine (dedki in babice) ali drugi prostovoljci. Organizirana spremljana pot v šolo je samo prvi korak k spodbujanju samostojne aktivne poti v šolo. Z izvajanjem pešbusa pa opozarjamo tudi na pomen in prednosti dnevne aktivnosti otrok. Pešbus smo organizirali s pomočjo učiteljev, ki so učence čakali na dogovorjenih mestih in jih nato peš pospremili do šole. Tako so bili naši učenci in učitelji že pred poukom aktivni in pripravljeni na šolsko delo.

fbt

Dostopnost