Predavanja za zaposlene v šolskem letu 2021/22

 Zaposleni smo kolegom v obliki predavanj in delavnic predali lastno znanje in izkušnje: 

– Od oktobra do decembra 2021 smo izvedli cikel predavanj za zaposlene, ki so ga izvedle šolske svetovalne delavke: Monika Mavhar, Damjana Goličnik, Gabrijela Žlof Leskovšek in Sabina Korošec Zavšek.  Vsebine predavanj:

–        Predstavitev otrok, ki obiskujejo našo šolo, zakonodaja na področju nasilja in odgovornost zaposlenih , sodelovanje s starši, varstvo osebnih podatkov.

–         Drevo učenja in senzorna regulacija.

–         Vloga učitelja – kako ukrepati (slikovni urnik, strukturiran način poučevanja, odnos do otroka … ) .

–         Kako se pripraviti na sestanek s starši v različnih situacijah: govorilna ura – evalvacija IP, problemsko naravnani sestanki.

–         Tutorstvo – primeri iz prakse

–         Življenje z najstnikom (za starše)

–         Agresivnost in trma pri otrocih (za starše)

– Od januarja 2022 do junija 2022 so potekale delavnice za zaposlene, ki smo jih izvedli v dveh skupinah, v več srečanjih. Delavnice z naslovom Ko spregovorijo barve in oblike – tehnike risanja z zaprtimi  očmi za razvoj grafomotorike, pozornosti, samokontrole, prilagodljivosti, kreativnosti in samopodobe je izvedla naša kolegica, Sabina Korošec Zavšek.  

 

Dostopnost