ŠOLA V NARAVI ZA GIBALNO OVIRANE, STRUNJAN 2023

Organizirana je bila šola v naravi za gibalno ovirane otroke v Strunjanu, hotel Salinera.

Potekala je od torka 17. 10. 2023 do petka 20. 10. 2023.

Otrokom je bilo všeč, kar smo lahko videli po njihovih nasmejanih obrazih in dobrem počutju.

Urška Leskovšek

Dostopnost