Spoznavamo črke

V prvem razredu smo že spoznali skoraj vse črke abecede in to nam gre zares dobro od rok. Učiteljici uporabljava različne metode in tehnike pri spoznavanju glasov in zapisu črk. Tako učenci pridobivajo nova znanja skozi različne senzorne kanale, preko igre in gibalnih aktivnosti, kar pripomore k uspešnejšemu usvajanju novih znanj. 

Dostopnost