Sproščanje v OPB

Sprostitev je pomemben del vsakdana. Tudi v podaljšanem bivanju del časa prav vsak dan namenimo sprostitveni dejavnosti. Izvajamo jo v »gibalnici«, kjer otroci izvajajo različne vodene gibalne dejavnosti, sodelujejo v zabavnih gibalnih igrah ali pa se sproščajo na način, ki ga trenutno narekuje njihov bioritem oz. razpoloženje.

 

Dostopnost