Varno s soncem na naši šoli

Program Varno s soncem že od leta 2007 seznanja predšolske otroke in šolarje o posledicah delovanja sončnih žarkov in o ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oziroma jih zmanjšamo. Program poudarja predvsem osnovno zaščito pred soncem, to je upoštevanje časa, ko je gibanje na prostem primerno (poleti dopoldan do 10h in popoldan po 17h) in iskanje sence (senca dreves, umik v zaprte prostore ali umetno zasenčene predele ter ustvarjanje individualne sence z uporabo primernih pokrival, oblačil in sončnih zaščitnih očal).

V program so bili na naši šoli v šolskem letu 2023/24 vključeni vsi otroci 1. triade in učenci oddelka III.b. Učiteljice smo jim bistvo programa približale z različnimi dejavnostmi:

  • delavnice na temo zaščite pred soncem
  • izdelava plakatov na temo zaščite pred soncem
  • izdelava stenske dekoracije
  • mazanje z zaščitno sončno kremo pred gibanjem na soncu
  • risanje simbolov, povezanih z zaščito pred soncem, na prostem s kredo
  • vsak otrok, vključen v program, je v sklopu donacije prejel kapo s šiltom, ki jo je v sončnem vremenu tudi uporabljal na sprehodih
  • izdelava knjižice Varno s soncem
  • oblikovanje »poletnega panoja« s pomembnimi informacijami glede varne zaščite pred sončnimi žarki
  • veliko pozornosti smo namenili ozaveščanju “skrivanja” v senco, pred direktno izpostavitvijo sončnim žarkom, vse seveda prilagojeno stopnji razumevanja otrok

Otroci so tako preko izkustvenih delavnic in v konkretnih situacijah spoznavali in pri sebi ozaveščali, kdaj in na kakšen način je gibanje na soncu varno.

Dostopnost