EKO krožek

Spoštovani,

tudi letos bo na naši šoli potekal EKO KROŽEK, v okviru katerega bomo zbirali odpadni papir.

Člani eko krožka vsak četrtek obiščejo vse učilnice in iz njih poberejo odpadni papir ter ga stehtajo. Rezultate beležijo v razpredelnici, ki je predstavljena na oglasni deski v šoli.  

 Star papir lahko odložite tudi na odlagalnem mestu pod nadstreškom pred glavnim vhodom v šolo.

Akcija zbiranja starega papirja bo potekala vse šolsko leto, od 3. septembra 2020 do 27. maja 2021.

Prosim Vas še, da otroke tekom šolskega leta spodbujate k ločevanju odpadkov in k pravilni uporabi ekološkega otoka.

 

Matej

Dostopnost